Vedums Gräs – Experter på färdigt gräs

Familjeföretaget Vedums Gräs AB började med gräsodling för 30 år sedan. På de här åren har vi skaffat oss gedigen erfarenhet och kunskap om såväl odling som läggning av färdiga gräsmattor.

Vi ser hela tiden till att ha en modern maskinpark och förnyar den regelbundet för att även i framtiden kunna bibehålla högsta möjliga service till våra kunder.

Odling av färdig gräsmatta

Vedums Gräs är ett mångsidigt företag och förutom gräsmattor producerar vi även spannmål, grisproduktion och biogas. Därmed får vi en bra växtföljd på våra fält. Gårdens totala areal uppgår till ca 600 ha varav ca 100 ha nyttjas till gräsmatteodling. Med biogasproduktionen så gör vi vår egen el och värme till gården.