Köpvillkor

Färdig gräsmatta är en färskvara och skall läggas omgående, samt skötas enligt våra instruktioner. Färdig gräsmatta köps alltid på ”egen risk” och det finns inga möjligheter till reklamation, då det kan ske värmebildning i pallarna vid en väderlek av hög temperatur. Kunden äger själv ansvaret att kontrollera kommande väderlek och temperatur. Färdig gräsmatta är en färskvara och därför gäller ej öppet köp, returrätt eller ångerrätt. Vi skördar enbart efter beställning. 

Kunden förbinder sig vid beställning till Köpvillkor och Skötsel- och Läggningsanvisning som finns på vår hemsida. Om kunden inte anser sig detta vara nödvändigt förfaller rätten till reklamation. VedumsGräs AB står inte för bristfällig vara som uppkommit pga. att kunden inte följt råd och anvisningar.

Avhämtning hos oss

Beställd mängd skall avhämtas på överenskommet datum och tid. Avbokning/Ändring måste därför göras senast en helgfri vardag innan kl. 12.00, annars sker full debitering. Kunden blir tilldelad en avhämtningstid vid beställning. Vi lastar med lastmaskin på avsatt tid på släpkärror/transport som har minsta mått 120 x 120 cm. Handlastning i bagageutrymmen eller smal kärra får kunden stå för själv. Vikt per 1 m² är ca 17-20 kg st. Vi friskriver oss för väntetid.

Leverans

Avbokning/Ändring måste ske senast två helgfria arbetsdagar innan kl. 8.00, vid försenad avbokning debiteras kunden fraktkostnad + ev. upptaget gräs. Leverans sker förmiddag eller eftermiddag beroende på ort, leveransdagar varierar. Kontakta oss för leveransdag till önskad ort. Kunden kan inte välja leveranstid utan får tid tilldelad av hyrt åkeri. Lossningstid meddelas vardagen innan leverans av åkeriet. Förmiddag innebär normalt mellan kl. 08.00 – 12.00 och eftermiddag mellan kl. 13.00 – 17.00. Lossning kvällstid kan ske, då meddelar åkeriet. Vid fler lossningsplatser måste detta meddelas vid beställning.

Kunden är ansvarig för framkomlighet till lossningsplatsen. Vi levererar i regel med lastbil + släp på 24 m och lossar med påhängstruck. Tänk på att transporten behöver yta för att lossa. Kunden är ansvarig att informera vid beställning eventuella vikt- och höjdbegränsningar in till lossningsplats. Om begränsningar finns är det kundens ansvar att söka tillstånd för passering för transporten, alternativt lossas pallarna på lämplig plats utanför begränsningen. Vi ersätter inga eventuella skador på kundens egendom, tex. sättningsskador, hjulspår mm.

VedumsGräs AB reserverar sig för leveransproblem och/eller väntetid utanför vår kontroll. Detta innebär att vi inte ersätter försening/inställd leverans som kan beror på exempelvis pandemier, trafikproblem, lastbilar som går sönder, kraftiga väderomslag som värme/regn/snö/frost eller maskinhaveri som förhindrar upptagning av färdig gräsmatta eller dylikt problem.

Vid extremt varmt väder tas gräsmattan upp nattetid/tidig morgon och levereras därefter direkt till kund, som då måste rulla ut den omedelbart efter lossning. VedumsGräs AB förbehåller sig rätten att ändra leveranstider och villkor med hänsyn till väder.

Färgskiftningar i gräsmattan

Odlingen sker på stora fält där jordmånen inte är homogen och därför förekommer det naturliga färgskiftningar i gräsmattan. Vissa rullar kan även innehålla mer av en grässort än av en annan. Detta jämnar ut sig med tiden. Färgskiftningar och rullar som innehåller mer av en grässort än av en annan är inte en godkänd orsak till reklamation. Ojämnheter på rullarnas tjocklek är inte heller skäligt för reklamation då den icke homogena jorden kan göra att dom kan variera lite i tjocklek.

Ogräs och insekter i gräsmattan

Med tiden kommer ogräs via luften, från underliggande jordmån och djur. Enklast är att omgående ta bort ogräs för hand och klippa regelbundet och gödsla enligt våra anvisningar. Gräsmattorna odlas på friland och därmed kan vi aldrig garantera en 100% ogräsfri gräsmatta. Insekter så som larver, baggar och ägg kan finnas i jorden och kan medfölja vid upptagning av gräsmatta. Ingen reklamation eller ersättning medgives i dessa fall.

Betalningssätt

Privatkunder betalar alltid kontant eller swish vid avhämtning. Vid leverans kan privatpersoner erhålla en faktura på 15 dagar mot kreditkontroll, alternativ betalning via bankgiro eller swish vid beställning innan leverans.

Företag med godkänd kredit erhålls faktura på 30 dagar, alternativ betalning via bankgiro eller swish vid beställning.

Faktura som inte dykt upp måste eftersökas av kunden.

Övriga villkor

VedumsGräs AB 556704-9209 reserverar sig att offert, pris och Köpvillkor kan ändras under året. Kunden förbinder sig att följa Skötsel- och Läggningsanvisningen och accepterar Köpvillkor vid beställning.

Reklamation

Vi godkänner aldrig en reklamation där kunden slänger varan och därefter hävdar att den var dålig. Gräsmattan ska skötas enligt våra rekommendationer tills dess att vi fått in bilder samma dag som gräsmattan levererades/avhämtades och beskrivning på det avvikande. Dessa bilder sänds då in till info@vedumsgras.se ihop med ert ordernummer och telefonnummer. Har du köpt din gräsmatta genom en entreprenör/återförsäljare ska ärende gå via dom. Ersättning utöver ett nytt exemplar av varan utges inte, exempelvis arbetskostnader/förseningsavgifter eller liknande. Kunden står själv för beställd mängd och överblivna gräsrullar kan inte återlämnas då det är en färskvara. Vi tar inte reklamerade varor i retur.