Vattna gräsmattan

I detta avsnitt tipsar vi om vattning. Detta är generella råd, avvikelser kan förekomma pga. underlag, växtzon mm.

vattna gräsmattan

När ska man vattna gräsmattan? Hur mycket vatten behöver nylagd gräsmatta?

Den nylagda gräsmattan behöver ordentligt med vatten från start. När gräsmattan lagts ut på sin nya växtplats är det bra om du vältar gräsmattan med en gallervält/cementrör så grässvålens rötter lägger sig tätt mot underlaget.

Vattna gräsmattan ordentligt med hjälp av vattenspridare/sprinkler på ett område i taget. Starta gärna bevattningen när ca 30 m² – 40 m² av gräsmattan lagts ut.

Använd dig av en regnmätare, låt vattenspridaren stå på tills mätaren visar att det kommit 25-30 mm på ett och samma område. Vattnet ska gå igenom grässvålen och ner i jordlagret så rötterna förstår att de ska växa neråt.

Kontrollera varje dag att underlaget/jorden är fuktigt genom att lyfta på grässvålen på flera områden i din trädgård.

Fuktigt behöver det vara vid rötterna för att gräset ska rota sig. Om det är högsommarvärme utan nederbörd behövs det mycket mer vatten. Vissa underlag är även mer dränerande och kräver också mer vatten. Undvik att bevattna i starkt solljus då det mesta dunstar, dock gäller inte detta under högsommarvärmen då vattenspridaren behöver stå på större delen av dagen.

Hur länge du behöver vattna beror på vädret och temperaturen som råder, bästa sättet är att känna i jorden och kontrollera färgen på gräsmattan. Ser den ut att ljusna och det varit dåligt med nederbörd/varmt/torrt behöver du vattna igenom gräsmattan på nytt, upprepa vid behov.

Lägger du gräsmatta senare på hösten vattnar du igenom grässvålen en rejäl omgång med 25-30 mm så det går igenom grässvålen och ner i underlaget/jorden. Lyfta på svålen dagligen och kontrollera att det är fuktigt i jorden. Kommer det kraftigt regn och står klarvatten/pölar väntar du med att vattna tills det runnit undan. Vattna inte om det blir frost.

Vi avråder att vattna med bräckt- eller saltvatten.

Om du vattnat lagom kommer nya rotutskott på grässvålens undersida. De liknar vita tunna sytrådar, dessa uppträder allt mellan 4-20 dagar efter utläggning beroende på årstid/temperatur och vattningen du gör.

Hur ska vi vattna gammal gräsmatta?

För att få en fin gräsmatta rekommenderar vi att vattna igenom gräsmattan rejält på våren när vi har runt 10 grader i dagstemperatur och tjälen släppt. Innan du startar med vattningen kratta bort gammalt gräs och luftat gräsmattan efter vintern. Gödsla gärna i samband med vattning, läs mer om gödsling i avsnittet Gödning. Stödvattna sedan om du ser att gräsmattan blir torr och ljusnar, detta främst under högsommarvärmen/torrperioder.