Gödsla gräsmattan

Gödning behövs för att den nya gräsmattan ska trivas och hålla sig fin. Här ger vi generella tips, avvikelser kan förekomma pga. underlag och växtzon mm.

Gödsla gräsmattan – Vi ger tips och råd

När ska man gödsla gräsmattan? Hur mycket behöver en nylagd gräsmatta?

Här listar vi rekommenderat gödsel, antal kg och intervall:

År 1 – Fullgödsel NPK 11-5-18, 3-4 kg / 100 m² var 4-5:e vecka från maj-augusti.

År 2 och äldre – Gräsmattegödsel NPK 20-4-8, 1-1,5 kg / 100 m² var 4-5:e vecka från maj-augusti.

Varje år – PK 11-21 Höstgödsel 2-2,5 kg / 100 m² 1 gång i mitten på september.

Tre veckor efter att den nya gräsmattan lagts ut på sin växtplats är det dags för första gödslingen med NPK 11-5-18. Gräsmattor som är 2 år och äldre gödslas med NPK 20-4-8 eller likande gräsmattegödsel. 

Varje höst oberoende av gräsmattans ålder rekommenderar vi att gödsla en omgång i september med höstgödsel PK 11-21.

Gödsla gräsmattan regelbundet under växtsäsongen för att den ska återhämta sig från vinters slit och bli motståndskraftig mot missväxt och ogräs. Önskar du att få en tätare gräsmatta kan givan och intervallet halveras. Detta gäller inte gödning hösten som ska vara full mängd en omgång.

Kratta igenom gräsmattan varje vår och höst innan du gödslar för att lufta och ta bort dött växtmaterial så näringen når gräsrötterna bättre.

Obs! Gödsla aldrig under en värmeperiod utan nederbörd, då kan det ge brännskador i gräsmattan. Försök alltid hjälpa till att vattna ner gräsgödsel, eller i samband med nederbörd så den smälter ner. Under högsommarvärmen krävs det endast vattning som stöd för att gräset ska överleva, stå då över gödningen.